faceid

  1. Từ FaceID cuộc chiến giữa Apple và Android sẽ trở nên khác biệt

    Từ FaceID cuộc chiến giữa Apple và Android sẽ trở nên khác biệt

    5 năm trước, iPhone 5s có cảm biến vân tay là smartphone Android cũng ồ ạt có cảm biến vân tay: các nhà sản xuất chỉ cần đặt hàng tới giới cung ứng mà thôi. Đến giờ, khi Face ID đã xuất hiện được hơn 1 năm, Apple mới chỉ có duy nhất 1 đối thủ xứng tầm. Chuỗi cung ứng vẫn ở đó, bất lực ngồi nhìn...