DuongTH

https://duongth.com
Staff member
23/5/15
2,260
780
113
TP. Hồ Chí Minh
duongth.com
Hello Anh Em!
20h30 tối nay - 12/01/2018, Mình sẽ live stream thực hành lập trình iOS Form Login cơ bản cho những bạn tự học Swift xem.
Nói đến form Login là loại màn hình phổ biến nhất hiện nay. dù chỉ đơn giản gồm 2 textfield và 1 nút login đi nữa thì cũng có nhiều vấn đề có thể mổ xẻ và tìm hiểu.
Mình sẽ live stream để nói về vấn đề này theo cách tự học.
Mời anh em đón xem nhé: https://www.youtube.com/c/SwiftTutorial/live
  • Cocoapod
  • UITextField
  • IBDesignableViews
    .....