minhkhoinguyen

Privacy Account
Staff member
25/4/15
10,842
667
113
Hà Nội
minhkhoinguyen.com
Nguyên nhân không kích họat được iMessage và Facetime chủ yếu bắt nguồn từ nhà mạng. Sau đây là 2 nguyên nhân phổ biến và cách giải quyết, nếu đã áp dụng mà vẫn không kích hoạt được thì mình nghĩ phải đợi nhà mạng họ giải quyết.

Nguyên nhân 1: Có những thời điểm người dùng của mạng Viettel không thể kích họat được chức năng này, trong khi dùng mạng Mobifone thì vẫn kích họat bình thường.

Để khắc phục tình trạng không kích họat được iMessage và Facetime bạn nên đổi số trung tâm tin nhắn trên iPhone bằng cách như sau:

- Bạn bấm *#5005*7672# rồi nhấn "Gọi" để kiểm tra số trung tâm tin nhắn.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime.jpg

Lúc này màn hình điện thoại sẽ hiện lên "Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ +84980200030".

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-1.jpg

- Nếu bạn đang sử dụng mạng Viettel thì màn hinh sẽ hiện lên: "Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ +84980200030".

- Nếu bạn đang sử dụng mạng Vinaphone thì màn hinh sẽ hiện lên: "Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ +8491020005".

- Nếu bạn đang sử dụng mạng Mobifone thì màn hinh sẽ hiện lên: "Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ +84900000023".

Để thay đổi số trung tâm tin nhắn bạn bấm:

- Viettel: **5005*7672*+84980200030#

- Vinaphone: **5005*7672*+8491020005#

- Mobifone: **5005*7672*+84900000023#

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-3.jpg

Bạn thay đổi thành công máy sẽ thông báo như hình bên dưới:

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-4.jpg

Dưới đây là danh sách số trung tâm tin nhắn của một số mạng như sau:

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-5.jpg

Để chắc chắn bạn bấm *#5005*7672# rồi nhấn "Gọi" để kiểm tra số trung tâm tin nhắn lại một lần nữa.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-6.jpg

Nguyên nhân 2: Để kích họat iMessage, trong tài khoản chính của bạn sẽ bị trừ một chút tiền (2000 đồng), vì vậy nếu không kích họat được iMessage bạn nên kiểm tra xem trong tài khoản chính của mình còn tiền hay không. Bạn bấm *101# ấn phím "Gọi" để kiểm tra tài khoản chính của bạn.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-7.jpg

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-8.jpg

Nguyên nhân 3: là do sai ngày, giờ và định dạng vùng. Bạn cần tiến hành đặt lại ngày giờ. Riêng định dạng vùng phải chọn Việt Nam (nếu bạn đang ở Việt Nam).

Cách làm như sau: Bạn vào Cài đặt > Cài đặt chung > Ngôn ngữ & Vùng > Vùng > Việt Nam.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-9.jpg

Sau khi nắm được các nguyên nhân có thể khiến chức năng iMessage không họat động được bạn cần tiến hành kích họat iMessage trên iPhone của mình.

Trên màn hình điện thoại bạn chọn vào Cài đặt > Tin nhắn > Bật iMessage.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-10.jpg

Sau đó quay trở về Cài đặt.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-11.jpg

Chọn Facetime > Bật FaceTime lên.

nguyen-nhan-khong-kich-hoat-duoc-imssage-va-facetime-12.jpg

Trên là các nguyên nhân và hướng xử lí tình trạng không kích họat được iMessage và Facetime trên iPhone. Chúc các bạn thành công.