Theo phản ánh của một số người dùng, hàng loạt dịch vụ của Apple sử dụng nền tảng iCloud bị lỗi (các ứng dụng trên iCloud và các dịch vụ như Notes hoặc Find My iPhone) không thể truy cập trong thời gian dài vào tối qua.

Apple có thông báo về việc iCloud đang bị gián đoạn dịch vụ trên diện rộng trên trang tình trạng hệ thống System Status của hãng đồng thời cũng cho biết thêm sự cố này không ảnh hưởng tới tất cả mọi người.
28a1653cf945ee0f3f37b3479966162d.jpeg

Có vẻ như chỉ có một số dịch vụ phần mềm quan trọng của Apple bị ảnh hưởng bởi sự cố này, bao gồm: iCloud Drive, iCloud Backup và một số ứng dụng công việc khác đang sử dụng nền tảng đám mây của Apple để đồng bộ.

Các vấn đề tương tự cũng xảy ra với Find My iPhone, Backup và một số công cụ phần mềm quan trọng khác dựa vào cơ sở hạ tầng của iCloud, ví dụ như iCloud Keychain - dịch vụ để bảo mật đăng nhập và đăng ký tài khoản cho các thiết bị iOS và máy Mac.

Hiện Apple vẫn đưa ra tuyên bố chính thức nào về sự cố trên.